Garant projektu Akadémia enterálnej výživy

Juraj Krivuš

Kontaktovať môžete aj niektorého z autorov / prednášajúcich vyplnením kontaktného formulára. Informácie poskytujeme aj na emailovej adrese info@akademia.webimed.eu

MUDr. Juraj Krivuš

I. interná klinika JLF UK a UN v Martine

Doktor Juraj Krivuš vyštudoval Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine v roku 2003. Po ukončení štúdia nastúpil pracovať do Univerzitnej nemocnice v Martine, na I. internú kliniku, metabolicku jednotku, kde od roku 2012 pracuje ako vedúci lekár so zameraním na poruchy a rozvrat vnútorného prostredia, intoxikácie rôznej etiológie, ochorenia pečene a pankreasu, poruchy výživy, akútne a šokové stavy rôznej genézy. Od roku 2012 vedie na I. internej klinike Centrum domácej parenterálnej výživy. V roku 2017 sa stal prezidentom Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných časopisoch, prednáša na odborných fórach doma aj v zahraničí.