akademia.webimed.eu

 

Milé kolegyne a kolegovia,

vitajte na stránkach nezávislej webovej platformy, ktorej cieľom je moderným a kvalitným spôsobom sprístupniť najnovšie medicínske poznatky širokému publiku poslucháčov. Čoraz častejšie sa v lekárskych odboroch stretávame s multidisciplinárnou problematikou a práve takejto je venovaná podstránka – Akadémia webimed, ktorú štartuje Akadémia enterálnej výživy.

Akadémia enterálnej výživy
Umenie výživy patrí medzi najdôležitejšie znalosti každého lekára. Napriek tomu poznatky v tejto oblasti často absentujú. Pacientom je síce poskytnutá špičková a moderná zdravotná starostlivosť, menší dôraz sa však kladie na výživu. To môže mať za následok zlyhanie liečby a zhoršenie zdravotného stavu pacienta. Cieľom akadémie enterálnej výživy je vyplniť túto medzeru vo vzdelaní lekárov a koncíznym spôsobom poskytnúť najdôležitejšie informácie k tejto dôležitej problematike. Partnerom akadémie je spoločnosť Nestlé Health Science.

 

Čo je to webinár:
Skratka webinár vznikla spojením pojmu webový seminár. Je to interaktívna forma online komunikácie, ktorá prebieha prostredníctvom internetového pripojenia. Užívateľ nepotrebuje nijaký špeciálny hardware ani software, na pripojenie stačí len webový prehliadač a internet. Webinár je optimálnou formou vzdelávania, kedy užívateľ sleduje „live“ video-prednášku na danú tému s možnosťou zasielania písomných otázok prednášajúcim, ako aj odpovedania na otázky prednášajúcich formou hlasovania, a to všetko z pohodlia svojho domova. Pre overenie si získaných vedomostí ako aj pre kontrolu porozumenia prednášanej problematiky býva na záver prednášky možnosť zúčastniť sa auto-didaktického testu.

Like us on
OK

Tieto stránky sú určené výhradne odbornej zdravotníckej verejnosti. Zotrvaním na stránkach portálu webimed.eu prehlasujete, že ste zdravotnícky pracovník alebo študent lekárskej fakulty. Zároveň súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú potrebné na správne fungovanie našich stránok.